• Eigenschappen

  Bamboe is een grassoort. Er zijn 2400 soorten Bamboe  bekend, elk met specifieke kenmerken van groei, bloei, lengte, wortelgroei en habitat. De lengte van verschillende soorten varieert van enkele centimeters tot 35 meter, met een diameter tot wel 30 centimeter. In Nederland zullen die extreme  lengtes niet gehaald worden.  Als één van de snelst groeiende planten komt bamboe vaak al binnen één seizoen tot volle wasdom.

  De voor het aanleggen van een geluidscherm geschikte soorten zullen in 2 á 3 jaar een lengte van ongeveer 5 á 6 meter halen.

 • Bamboesoort

  Klik voor vergroting

  Mede met de kennis, ervaring en advies van kwekers en het Bamboe Informatie Centrum is het onderzoek naar de toepassing van Bamboe als geluidsscherm voortgezet en zijn er verschillende soorten geselecteerd voor mogelijke toepassing. Daarbij is gekeken naar geluidsreducerende eigenschappen, winterhardheid, ziekte resistentheid, stijfheid en woekergedrag. De Fargesia robusta ‘Campbell’ kwam hierbij als beste naar voren.

 • Beheer en onderhoud

  Door de hechte en actieve wortelstructuur en relatief goede tolerantie voor slechte grond- en omgevingscondities zijn deze soorten uitstekend in staat - met beperkt onderhoud - zichzelf in stand te houden. De gekozen soort is ‘polvormig’. dat wil zeggen dat er van woekeren geen sprake is. Het plaatsen van een wortelscherm is daarom niet nodig. Als het bamboe eenmaal is aangeslagen, zijn er weinig natuurlijke bedreigingen. De eerste drie maanden moet water geven worden en het eerste jaar moet onkruid gewied worden om de volledige groei van de haag de ruimte te geven.

 • Toepassingen

  Hoewel het primaire doel geluidsreductie betreft, worden waar mogelijk ook positieve neveneffecten van het gebruik van bamboe, zoals de kringloop van materialen (cradle to cradle) in de praktijktesten betrokken.

 • Adviseur

  Bij het vooronderzoek zijn - naast de eigen medewerkers van de projectpartners - deskundigen van het Bamboe Informatiecentrum, verschillende gespecialiseerde bamboekwekers en een groenbeheerdeskundige betrokken.