• Het idee

  Onderzoek naar de toepassing van levend bamboe als geluidsscherm is als idee ontstaan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Navraag bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum leerde dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar het gebruik van bamboe als  geluidscherm. Het idee werd positief ontvangen door andere partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en Stadsregio Amsterdam. Om het project handen en voeten te geven en meer te weten over de eigenschappen van levend bamboe is informatie ingewonnen en is er een  kleinschalige test uitgevoerd bij het Bamboe Informatie Centrum.  De resultaten van deze test gaf alle partijen uiteindelijk genoeg vertrouwen om een pilotproject uit te voeren.

 • Beoogde resultaten

  In de toepassing van bamboe zien de samenwerkende partijen een reëel  alternatief voor de traditionele, dure geluidsschermen. Het bamboe zelf is een factor 1,5 à 2 goedkoper. Ook absorbeert het geluid, terwijl reguliere schermen het geluid weerkaatsen. Vooral bij toe- en afritten zorgt dit voor extra geluidsoverlast. Hoewel het primaire doel geluidsreductie betreft, worden waar mogelijk ook positieve neveneffecten van het gebruik van bamboe, zoals de kringloop van materialen (cradle to cradle) in de praktijktesten betrokken. Ten slotte is bamboe ook veel natuurlijker. Het uiterlijk van schermen is medebepalend voor de beleving van geluid. De natuurlijke uitstraling van bamboe zal naar verwachting de geluidsbeleving positief beïnvloeden.

   

 • Praktijkproef

  Op de proeflocatie langs de N245 is in het najaar van 2015 een bamboehaag geplant van 150 meter lang en 6 meter breed.

  Op deze proeflocatie wordt gedurende een periode van 4 jaar onderzocht hoe het scherm in de praktijk functioneert en getest of een haag van levend bamboe een goed alternatief is voor een traditioneel geluidsscherm van 3 m hoogte.

   

  Na de aanplant heeft het bamboe naar verwachting anderhalf tot twee jaar nodig om de benodigde 4-6 m hoogte en dichtheid te bereiken. Vervolgens worden er door een onafhankelijk bureau een aantal geluidsmetingen uitgevoerd en onderzocht hoe het scherm in de praktijk functioneert. Er is voor deze locatie gekozen omdat de berm hier breed genoeg is en het verkeer voldoende geluid produceert om goede geluidsmetingen te kunnen doen.

 • Locatie

  De bamboehaag bevindt zich binnen op de grens van de gemeente Langedijk/Schagen. Er is voor deze locatie gekozen omdat de berm hier breed genoeg is en het verkeer voldoende geluid produceert om goede geluidsmetingen te kunnen doen. De grond is eigendom van de provincie Noord-Holland

 • Proefperiode

  De praktijkproef loopt van 2015 tot medio 2019. Na de aanplant in het najaar heeft het bamboe naar verwachting anderhalf tot twee jaar nodig om de benodigde hoogte en dichtheid te bereiken. Vervolgens wordt er middels een aantal geluidsmetingen onderzocht hoe het scherm in de praktijk functioneert. Het bamboe wordt onderhouden door de provincie Noord-Holland.